Mgr. Lucie Píchová

Jsem speciální pedagog, máma. Svou profesi jsem zahájila v Ostravě s rodinami ze sociálně vyloučených lokalit. Věnovala jsem se i dětem a dospělým se zdravotním postižením a v neposlední řadě působila na základní škole, kde jsem byla oporou a podporou pro žáky se školním neúspěchem či jinými obtížemi.
Celá má profesní dráha a hlavně mé dítě mne naučilo hledat vždy konkrétní cestu pro toho konkrétního člověka. Jít od základu, najít tu startovací čáru. V tomto je mi velice sympatická metoda Elkonin, jelikož dítě může naskočit v jakékoli
úrovni svých znalostí a dovedností, vše je srozumitelné a podávané hravou formou, kdy hra je pro děti stěžejní poznávací prvek světa. 
S vedením lekcí mám zkušenost jak se skupinovými, tak s individuálními. Ve volném čase se věnují své rodině, potkáte mne na kole, koloběžce, v přírodě nebo u šicího stroje.

Budu se těšit na naše společná setkání plná nejen hlásek!

 

Místo konání: LESNÍ MŠ A KOMUNITNÍ KLUB PECKA, Frenštát pod Radhoštěm

Den a čas: úterý od 16:00, nebo dle individuální domluvy

Celkový počet lekcí: 33

Formát: skupinová výuka i individuální trénink

Cílová skupina: děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky, děti s narušenou komunikační schopností, děti s opožděným vývojem řeči, děti se specifickými poruchami učení a chování, drobné korekce řeči

Věk: 5 – 8 let

Kontakty

Email:
luciepichova@post.cz 

Tel.: 603 598 635

Mgr. Zuzana Tomančáková

Lektorka vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii. Pracovala jako učitelka MŠ, pak speciální pedagog – logoped v logopedické třídě MŠ, kde metodiku Elkonina uplatňovala převážně u
dětí s vývojovou dysfázií, u kterých zaznamenala velké pokroky. V současné době je na mateřské dovolené se svým čtvrtým dítětem. Je zapojena do činností v mateřském centru a ve skautské organizaci. Certifikovaným lektorem pro trénink
jazykových schopností dle Elkonina se stala v roce 2021. Logopedii si chce dále prohlubovat v postgraduálním studiu logopedů ve školství. Lektorka vždy přistupuje k dětem jako k Individualitám a snaží se „ušít“ Elkoninovy
lekce na míru tak, aby byly pro ně zábavou a posouvaly je vždy o kousek dále.
Už teď se na společná setkávání moc těší 🙂

Místo konání: RC Nenuda, Náměstí 2, Frýdlant nad Ostravicí, 73911

Den a čas: pondělí a středy dle domluvy (odpolední hodiny)

Počet lekcí: 33

Formát: skupinová výuka i individuální trénink

Cílová skupina: děti s odkladem školní docházky, děti s opožděným vývojem řeči, děti s vývojovou
dysfázií, děti z jiného cizojazyčného prostředí.

Věk: 5 – 8 let

Kontakty:

Email: zuzana.tomancakova@gmail.com

Tel.: 606 522 035

Mgr. Jana Kozarová

Jsme speciální pedagožky, které hledají cesty k dosažení (nejen vzdělávacích) cílů i tam, kde by jiní nehledali. Věnujeme se dětem již od tří let až do dospělosti, ale tím to zdaleka nekončí. Nabízíme služby také pro dospělé a seniory. Mimo jiné patří mezi naše služby také trénink jazykových schopností dle Elkonina, který nabízíme jak formou skupinového tréninku, tak individuálně. Více o nás se dozvíte na našich webových stránkách www.centrumnasecesta.webnode.cz

 

Místo konání: Centrum Naše cesta, Velflíkova 385/14, Ostrava – Hrabůvka, 70030

Den a čas: Úterý 15:30-16:15 (začátek 3.10.2023), Středa 16:00-16:45
(začátek 4.10.2023), Čtvrtek 16:00-16:45 (začátek 5.10.2023).

Celkový
počet lekcí:
 33

Formát: skupinová výuka i individuální trénink

Cílová skupina: Děti v předškolním věku, děti s odkladem školní docházky, děti se specifickými poruchami učení, děti s narušenou komunikační schopností, děti se sluchovým postižením.

Věk: od 5 let

 

Kontakty:
www.centrumnasecesta.webnode.cz

 

 

Mgr. Barbora Mičková

Lektorka vystudovala speciální pedagogiku, andragogiku a učitelství na Ostravské univerzitě. Několik let pracovala v sociálních službách, aktuálně působí ve školství. Má zkušenosti jako asistent pedagoga i učitelka. Ve své praxi se věnuje především dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Má zkušenosti s alternativní a augmentativní komunikací. Certifikovaným lektorem Tréninku jazykových schopností je od roku 2022.

Místo konání tréninku: Frenštát pod Radhoštěm
Den a čas konání tréninku: úterý, středa (dle domluvy)
Počet lekcí tréninku: 33 (nebo dle individuální domluvy)
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: předškoláci, děti s odkladem školní docházky, děti s narušenou komunikační schopností, děti s opožděným vývojem řeči, děti s riziky poruch učení, děti s odlišným mateřským jazykem
Věk dětí: od 5 let
Kontakty:

Email: barboramickova@centrum.cz

Tel.: 731 189 233

Mgr. Lenka Macíčková

Jsem ředitelkou soukromé MŠ a věnuji se na MŠ preventivní logopedické péči a tréninku jazykových schopností dle Elkonina již 13 let.

Místo konání: Šenov u Nového Jičína
Počet lekcí: 33
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: Děti s rizikem potíží v učení.
Věk dětí: od 5 let
Kontakty

Email: lenka.petr@gmail.com

Tel: 775102587