NABÍZENÉ KURZY

TERMÍNY KURZŮ

ZMĚNY V AKREDITACÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2023

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání.

Změny týkající se našich kurzů:

·       Nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání).

·       Pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

·       Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

Pro naše účastníky se nic nemění, kurzy Elkonin poběží stejným způsobem jako doposud

Dle oficiálního vyjádření MŠMT lze na neakreditované kurzy čerpat finanční prostředky ze šablom OP JAK i z ONIV

Nově budou zaštítěny neziskovou organizací Iniciativa Elkonin z.ú.