NABÍZENÉ KURZY

TERMÍNY KURZŮ

ZMĚNY V
AKREDITACÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ ÚČINNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2023

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti
novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací
vzdělávacích programů průběžného vzdělávání
.

Změny týkající se našich kurzů:

·       
Nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné
kvalifikace
 (tzv.
průběžné vzdělávání).

·       
Pedagogičtí
pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat
kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak
budou i nadále součástí dalšího vzděláván
í pedagogických pracovníků a
zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

·       
Zároveň již není
akreditace
 vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou
pro čerpání finančních prostředků
 z dotačních programů, zejména z
tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci
Národního plánu obnovy.

Pro naše účastníky se nic nemění,
kurzy Elkonin poběží stejným způsobem jako doposud

Dle oficiálního vyjádření MŠMT lze
na neakreditované kurzy čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK i z ONIV

Nově budou zaštítěny neziskovou organizací
Iniciativa Elkonin z.ú.