Hláskáře (pracovní sešity) a metodiku si můžete objednat zde

Modifikace metodiky pro děti se sluchovým postižením s CD – objednat můžete zde

Loutky využitelné společně s metodikou při práci s dětmi jsou velmi cenným pomocníkem pro lektory a pro pochopení látky dětmi. Vzhled loutek nemusí nutně kopírovat ilustrovanou předlohu. Důležité je, co loutky symbolizují a jaký jazykový jev mají dětem přiblížit. Proto je třeba respektovat specifika, která jsou definována na kurzech pro odborníky.

Loutky si můžete vyrobit či opatřit sami. Pokud byste však měli zájem si loutky nechat vyrobit, oslovuje nás postupně čím dál tím větší množství lidí, kteří umí šít a jsou ochotni loutky ušít i pro ostatní lektory. Proto jsme se rozhodli propojit zájemce a prodejce, zkrátka všechny, kdo sympatizují s Elkoninovou metodou. 

Za kvalitu a vzhled maňásků, cenu , distribuci a další s tím spojené, ručí prodejce, proto prosím kontaktujte přímo je, nikolv Iniciativu Elkonin. 

 

Moravská ústředna Brno – loutky byly konzultovány s autorkami české verze metodiky, objednávka zde

Simona Vanoncini

Hravé háčkování

Domácí výroba paní Žákové – bližší informace u Kateřiny Žákové na KaterinkaZakova@seznam.cz