Mgr. Veronika Ryšánková

Vystudovala jsem magisterský jednoletý obor Logopedie na UPOL. Studium jsem ukončila v roce 2019. Již během studia jsem se věnovala logopedické činnosti (tábory, dobrovolnictví atd.). Po
studiu jsem nastoupila do ambulance klinické logopedie. V současnosti pracuji jako druhý pedagog v logopedické třídě. Certifikovaným lektorem pro trénink jazykových schopností dle Elkonina jsem se stala v roce 2022.

 

Místo konání: RC Olivy – Olomouc, Přerov (bude upřesněno)

Den a čas: pravděpodobně úterý od 16:15

Celkový počet lekcí: 33 

Formát: skupinová i individuální výuka

Cílová skupina: děti s vývojovou dysfázií, děti s narušenou komunikační schopností, děti s opožděným vývojem řeči, děti s riziky poruch učení, pro děti s odkladem školní docházky.

Věk: 5 – 8 let

Kontakty

Email: rysankova.elkonin@gmail.com

Tel.: 777 230 894

Mgr. Jitka Ličmanová

Jsem vystudovaná učitelka ČJ. Nyní už šestým rokem pracuji s dětmi předškolního věku jako lektorka vzdělávacího programu PlayWisely – Moudrého hraní. Kurz Jazykových schopností podle Elkonina vedu letos druhým rokem a jsem nadšená z jeho propracované metodiky a z výsledků, které u dětí pozoruji.

 

Místo konání: PLAY WISELY – MOUDRÉ HRANÍ, Olšovec 165, 753 01 

Den a čas: úterý a středa v 16h (možná i v 17 – dle počtu zájemců)

Celkový počet lekcí: 33 

Formát: skupinová výuka

Cílová skupina: předškoláci, děti s odkladem školní docházky, děti s vývojovou dysfázií nebo s jinými logopedickými potížemi, děti z cizojazyčného prostředí

Věk: 5 – 8 let

Kontakty

Email: moudrehrani.hranice@gmail.com

Tel.: 724 789 776

Web: uliskybystrousky.cz

Facebook