PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Je absolventkou oboru psychologie – speciální pedagogika. V současné době působí jako akademický pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v programu Teoreticko-výzkumná psychologie a věnuje se výzkumu jazykových schopností. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku metodou tréninku jazykových schopností podle Elkonina. Je spoluautorkou druhého vydání metodiky v českém jazyce (2016) a vzdělává v této metodě další lektory.

Místo konání: u lektorky doma

Formát: Individuální i skupinové lekce

Cílová skupina:

děti s odlišným mateřským jazykem, cizinci

děti s odkladem školní docházky a opožděným vývojem řeči

Kontaktmnere@centrum.cz

tel: 776845004

 

Mgr. Karolína Jarešová

Lektorka vystudovala obor Speciální pedagogika, tréninky vede od roku 2015. Od roku 2016  v rámci Iniciativy Elkonin metodicky vede další lektory, pracující s metodikou. Pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči v Praze. Má zkušenosti také s dětmi se sluchovým postižením (na základní úrovni ovládá znakový jazyk). 

Místo konání: u lektorky nebo u klienta doma

Celkový počet lekcí: postupujeme individuálním tempem celou metodikou dle potřeb klienta

Formát:  individuální výuka dle domluvy (frekvence 1x za 14 dní, nebo 1 x za týden)

Cílová skupina: děti s vývojovou dysfázií, děti s opožděným vývojem řeči, děti z cizojazyčného prostředí, ….

Věk: předškoláci

Kontakty

Email: karolinajaresova@gmail.com

Tel.: 732 840 323

 

 

Ing. Michala Radotínská

Lektorka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale lektorské a
pedagogické činnosti se věnuje již pátým rokem. V roce 2019 absolvovala kurz pro pedagogy volného času. V DDM Prah 9 vede kroužky pro děti. Ve svém
profesním životě pořádá besedy pro děti na témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Certifikovaným lektorem pro rozvoj jazykových schopností dle Elkonina se stala na jaře 2022.

 

Místo konání: KLUB SLUNEČNICE, Rýmařovská 561, 199 00, Praha 9 – Letňany

Den a čas: čtvrtek od 16:00 (datum zahájení 14.9.2023)

Celkový počet lekcí: 33

Formát: skupinová výuka (max. 6 dětí ve skupině), individuální výuka dle domluvy

Cílová skupina: děti s vývojovou dysfázií, děti s opožděným vývojem řeči, děti z cizojazyčného prostředí

Věk: předškoláci 

Kontakty

FB skupina

IG: elkonin.letnany

Email: elkonin.letnany@seznam.cz

Tel.: 608 816 474

 

Bc. Pavla Drabešová

Studovala Speciální pedagogiku na UK, pracovala jako asistent pedagoga na základní škole a nyní  pracuje jako speciální pedagog v chráněné dílně.
Vyškolena byla v roce 2021. Spolupracuje s CVČ Leonardo v Dolních Měcholupech, přihlásit se tedy můžete přes 
Leonardos.cz. Bližší info na mém  emailu.

 

Místo konání: Centrum volného času LEONARDO MALÝ HÁJ, Honzíkova – Dolní Měcholupy 

Den a čas: úterý od 17 hodin

Celkový počet lekcí: 33 

Formát: skupinová výuka

Cílová skupina: děti předškolní včetně dětí s odkladem školní docházky, děti s opožděným vývojem řeči, nebo narušeným vývojem řeči

Věk: 5 – 8 let

Kontakty

Email: pavladrabesova@seznam.cz

 

PhDr. Dana Kramářová

Klinický logoped se vstřícným přístupem a dlouholetou praxí s dětmi.

 

Místo konání: POLIKLINIKA PETROVICE, Ohmova 271, Praha 10 – 109 00, logopedická ambulance Logocare

Den a čas: neupřesněno (třeba kontaktovat lektorku)

Celkový počet lekcí: 33

Formát: skupinová výuka, individuální výuka dle domluvy

Cílová skupina: děti s vývojovou dysfázií, děti s opožděným vývojem řeči, děti s vývojovými obtížemi, … 

Věk: předškoláci, děti s odkladem školní docházky, 1. třída ZŠ

Kontakty

Email: dana.kramarova@logocare.cz

Tel.: 774 976 247

Hana Urbanová

Po studiu na střední pedagogické škole jsem pracovala v MŠ. Následně jsem si udělala rekvalifikační kurz Plavání a cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku a byla zaměstnána v rodinném centru jako instruktorka. Kromě lekcí plavání a cvičení jsem vedla kroužky zaměřené na předškolní výchovu s prvky Montessori. Po rodičovské dovolené jsem se vrátila zpět k pedagogické činnosti v MŠ, kde nyní pracuji jako učitelka a po ukončení  kurzu pro logopedické asistenty vědu kroužek Logohrátky. Kurz Tréninku jazykových schopností podle Elkonina jsem absolvovala v roce 2019. Trénink povedu letos již čtvrtým rokem. S ohledem na epidemiologickou situaci, která během těchto let nastala, jsem si vyzkoušela i online tréninky. 

 

Místo konání: MC Domeček U Modré školy 1 14900 Praha 11

Den a čas: úterý 16:00, 17:00

Celkový počet lekcí: 

Formát: Skupinová výuka

Cílová skupina: Děti, které potřebují upevnit fonematické uvědomování,

Věk: Předškolní děti, navazující trénink pro děti z 1.třídy

Kontakty:

Email: hanfra@volny.cz

Tel: 724627942

FB skupina

 

Mgr. Michaela Bártová

Speciální pedagog – logoped, absolvovala pětiletý magisterský obor Učitelství pro první stupeň ZŠ a speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci se státní závěrečnou zkouškou z češtiny, pedopsychologie, psychopedie, surdopedie a logopedie. Získala akreditaci v programech KuPOZ, Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, Metoda dobrého startu, Neuro-vývojová stimulace, Grafomotorika dle PaedDr. Heyrovské.

 

Místo konání tréninku: SPC Klíč, Národní 961/25, 110 00 Praha
Čas tréninku: na domluvě

Počet lekcí tréninku: Na domluvě.
Nabízený formát: individuální trénink
Cílová skupina: Předškoláci
Věk dětí: od 5 let.
Kontakty

Email: bartova@spcklic.com

web: spcklic.com 

Bc. Natália Horejšová

Pracuji jako speciální pedagog na základní škole. Věnuji se reedukacím skupinovou a individuální formou. Neustále se snažím vzdělávat a aplikovat nové a zajímavé metody na míru potřebám dítěte.

Místo konání: Praha západ (Jesenice, Jirčany a okolí) Praha 4
Počet lekcí: Domluvou
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: Předškolní věk, první stupeň základní školy, děti s SPU, děti se sluchovým postižením.
Věk dětí: 3-12 let
Kontakty: 

Email: natalia.horejsova@seznam.cz

Tel.: 602 104 738 

Mgr. et Mgr. Lucie Chourová

Vystudovala jsem učitelství a speciální pedagogiku. Celý svůj profesní život (od r. 2001) pracuji s dětmi. Nejprve jsem učila malé žáčky na 1. stupni základní školy a později začala pracovat jako školní speciální pedagog. Tato práce mě baví a naplňuje, i proto jsem si zařídila svoji praxi, kde mohu nabízet široké spektrum služeb a pomáhat dětem.

Místo konání tréninku: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
Den a čas konání: dle domluvy
Počet lekcí tréninku: dle domluvy
Nabízený formát: individuální trénink
Cílová skupina: všechny děti před vstupem do ZŠ; děti s odloženou školní docházkou; děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky; děti s vývojovými poruchami, děti z cizojazyčného prostředí
Věk dětí, kterým se budete moci věnovat: děti předškolního a mladšího školního věku
Kontakty: www.specped.net