Metoda Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, založena na pevném vědeckém základu, se zaměřuje se na rozvoj dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku, zejména v oblasti foneticko-fonologického roviny jazyka. Pomáhá předcházet rozvoji učebních obtíží u dětí se specifickými poruchami učení nebo jejich rizikem, případně zmírnit potíže již vzniklé.

Více o metodě zde

O autorovi metodiky

O českém vydání

O možnostech zakoupení metodik a dalších materiálů pro práci s dětmi zde