Je určen pro nové zájemce, kteří ještě nemají s metodikou zkušenost. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Cíl kurzu: naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou je absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelná praxe v pedagogickém zařízení minimálně 5 let.

Rozsah kurzu: 16 hodin 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce: Úspěšní absolventi na základě písemného testu na ověření znalostí z kurzu obdrží osvědčení. 

Cena kurzu: 3100 Kč (dvoudenní kurz) – lze hradit ze šablon; 3630 Kč (metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena kurz + metodika: 6730 Kč.

Aktuální termíny: zde.

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Cíl kurzu: Cílem semináře je podpora pedagogických a dalších odborných schopností lektorů, posílení jejich kompetencí a zprostředkování inspirace a zkušeností, získaných během 6 let koordinování tréninků po celé ČR, včetně doporučení dalších pomůcek, metod práce a možností spolupráce. Dalším důležitým cílem je odborný rozbor konkrétních situací s důrazem na hledání optimálních možností rozvoje každého dítěte v dané skupině a vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností, autoevaluaci a psychohygienu pedagogů.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové), s minimální praxí dva roky práce s metodikou Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. K přihlášce posluchač dodá kazuistiku ze své praxe a zodpoví předložené otázky.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 1700 Kč

Aktuální termíny: zde

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Cíl kurzu: cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou absolvování základního kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

Lektor kurzu: Mgr. Ivana Nováková

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 1700 Kč (kurz), odborná kniha s popsanými postupy práce 450 Kč (kurz lze absolvovat bez ní),

Aktuální termíny: zde.

Webinář – podpora pro lektory: Jak hravě zvládnout obtížnější oblasti v metodice podle Elkonina.

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na Webinář proběhlý v září, je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Zahájili jste trénink podle Elkonina a máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Máte zájem o praktické tipy a podporu od zkušených lektorů? Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

  • opakování principů Elkoninovy metody
  • problematické pasáže metodiky a jak na ně
  • práce s délkou slabik
  • algoritmus oddělování hlásek ve slově 
  • rozdílné tempo a pokrok dětí – jak pracovat na více úrovních

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google)

Cena webináře: 250 Kč, pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny: zde.

V případě nedostatečného počtu přihlášených ve vámi vybraném termínu vám nabídneme místo v druhém vypsaném termínu. 

Webinář – podpora pro lektory: Tipy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na Webinář I. a II., je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Pracujete s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledáte tipy pro zefektivnění práce? Jak v tomto případě Elkonina pojmout? Máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Připravili jsme pro vás praktické tipy a inspiraci k modifikaci metodiky. Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci pracující s dětmi s odlišným mateřským jazykem (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. a Mgr. Karolína Jarešová 

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google)

Cena webináře: 250 Kč, pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny: Termín bude vypsán až se naplní minimální počet zájemců. Předběžně se můžete hlásit zde. Ozveme se vám až vypíšeme nový termín tohoto webináře.

Webinář – podpora pro lektory: Druhá polovina tréninku efektivně a s chutí

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na webinář proběhlý v září a říjnu, je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Vedete trénink podle Elkonina a máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Máte zájem o praktické tipy a podporu od zkušených lektorů? Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

  • nejčastější výzvy druhé poloviny tréninku (určování poslední hlásky ve slově, potíže se syntézou hlásek, rozdíly ve výkonech dětí, strop aktuálních možností dítěte)
  • jak zodpovědět otázky rodičů
  • lektor je taky člověk (sdílení zkušeností, kde hledat podporu)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google)

Cena webináře: 250 Kč, pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny: zde.

Máte dotazy k metodice, vedení tréninku, potřebujete konzultovat metodický postup práce s konkrétním dítětem, pomoci najít odpovědi v souvislosti s Tréninkem jazykových schopností? Můžete využít konzultačních hodin – telefonicky, nebo přes videohovor. Ráda se Vám budu věnovat – ozvěte se na email karolinajaresova@gmail.com. Napište mi, co Vás zajímá a domluvíme se na konzultaci (i případně její délce). Po uhrazení faktury se spojíme. Těším se na Vás. 

Cena konzultace je:

30 minut: 350,-

60 minut: 550,-

Konzultaci poskytuje Mgr. Karolína Jarešová – speciální pedagog-logoped, pracující v SPC pro děti s vadami řeči, od roku 2015 vede tým lektorů, pracujících s metodou Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina, úzce spolupracuje s autorkami metodiky. Má zkušenosti s dětmi bez obtíží, dětmi nadanými, dětmi s narušeným vývojem řeči i sluchovým postižením. 

 

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání.

Změny týkající se našich kurzů:

·       Nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace (tzv. průběžné vzdělávání), tedy ani naše kurzy již nemají akreditaci.

·       Pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.

·       Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

Pro naše účastníky se nic nemění, kurzy Elkonin poběží stejným způsobem jako doposud.

Na naše kurzy lze i nadále čerpat finanční prostředky ze šablon OP JAK i z ONIV.