Je určen pro nové zájemce, kteří ještě nemají s metodikou zkušenost. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Cíl kurzu: naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou je absolvování vysokoškolského studia minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelná praxe v pedagogickém zařízení minimálně 5 let.

Rozsah kurzu: 16 hodin 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Cena kurzu: 3100 Kč (dvoudenní kurz) – lze hradit ze šablon; 3630 Kč (metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena kurz + metodika: 6730 Kč.

Aktuální termíny: zde.

Mám zájem o kurz

“Elkonin do školek”: Preventivní program rozvíjení jazykových schopností dle Elkonina pro mateřské školy – základní kurz pro učitelky mateřských škol

Je určen pro nové zájemce  z řad pedagogů z mateřských škol, kteří ještě nemají s metodikou zkušenost. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Cíl kurzu: Naučit účastníky užívat metodiku jako preventivní stimulační program pro velkou skupinu předškolních dětí a to vše v souvislosti s prohlubováním znalostí jazykových mechanismů čtení a psaní, principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina ve velké skupině dětí předškolního věku, nebo skupinou dětí věkově smíšenou (běžné třídy v MŠ a přípravné třídy v ZŠ). Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé mateřských škol a přípravných tříd v ZŠ, případně speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou je středoškolské či vysokoškolské vzdělání v preprimární pedagogice  nebo doložitelná praxe v mateřské škole alespoň 5 let.

Rozsah kurzu: 16 hodin 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Cena kurzu: 3100 Kč (dvoudenní kurz) – lze hradit ze šablon; 3900 Kč (metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena: kurz + metodika: 7000 Kč.

Aktuální termíny: zde. Můžete se přihlásit jako náhradník.

 “Elkonin do školek”: Preventivní program rozvíjení jazykových schopností dle Elkonina pro mateřské školy – navazující kurz pro uživatele základní metodiky

Je určen pro absolventy základního kurzu, kteří chtějí pracovat s nově vzniklou metodikou pro velké kolektivy mateřských škol.

Cíl kurzu: Naučit účastníky užívat metodiku jako preventivní stimulační program pro velkou skupinu předškolních dětí. Účastníci se naučí pracovat s modifikovanou metodikou dle Elkonina s velkou skupinou dětí předškolního věku, nebo skupinou dětí věkově smíšenou (běžné třídy v MŠ a přípravné třídy v ZŠ). Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé mateřských škol a přípravných tříd v ZŠ, případně speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu: Tréninka jazykových schopností dle D.B.Elkonina. 

Rozsah kurzu: 8 hodin 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Cena kurzu: 1600 Kč (jednodenní kurz) – lze hradit ze šablon; 3900 Kč (metodika – kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena: kurz + metodika: 5500 Kč.

Aktuální termíny: zde.

Mám zájem o kurz

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Cíl kurzu: Cílem semináře je podpora pedagogických a dalších odborných schopností lektorů, posílení jejich kompetencí a zprostředkování inspirace a zkušeností, získaných během 6 let koordinování tréninků po celé ČR, včetně doporučení dalších pomůcek, metod práce a možností spolupráce. Dalším důležitým cílem je odborný rozbor konkrétních situací s důrazem na hledání optimálních možností rozvoje každého dítěte v dané skupině a vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností, autoevaluaci a psychohygienu pedagogů.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové), s minimální praxí dva roky práce s metodikou Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. K přihlášce posluchač dodá kazuistiku ze své praxe a zodpoví předložené otázky.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Cena kurzu: 1700 Kč

Aktuální termín není vypsán. V případě vašeho zájmu o seminář nám zde nechte na sebe kontakt a až bude dostatečný počet účastníků, ozveme se vám s nabídkou tréninků.  

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Cíl kurzu: cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou absolvování základního kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD.

Lektor kurzu: Mgr. Ivana Nováková

Cena kurzu: 1700 Kč (kurz), odborná kniha s popsanými postupy práce 450 Kč (kurz lze absolvovat bez ní),

Mám zájem o kurz

Je určen pro absolventy základního kurzu a je vedený zkušenými lektorkami a koordinátorkami tréninků Mgr. Anežkou Kejřovou a Mgr. Karolínou Jarešovou. 

Chystáte se na vedení tréninku podle Elkonina, ale cítíte nejistotu, stojíte o praktické tipy a podporu od zkušených lektorů? Máte otázky, nejasnosti, rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů, posílení jejich kompetencí a zprostředkování inspirace a zkušeností, získaných během 7 let koordinování tréninků po celé ČR, včetně doporučení pomůcek, metod práce a možností další spolupráce. Vytvoříme zde prostor pro sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

 • nebojte se administrativy
 • jak úspěšně zahájit běh tréninku
 • na co si dát pozor (aneb co se ne/osvědčilo)
 • tipy pro efektivní práci s dětmi
 • význam spolupráce s rodiči dětí
 • prostor pro dotazy, diskuze 

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina.

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Cena webináře: 250 Kč

Pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny:  4.6.2024

 

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na Webinář proběhlý v září, je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Zahájili jste trénink podle Elkonina a máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Máte zájem o praktické tipy a podporu od zkušených lektorů? Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

 • opakování principů Elkoninovy metody
 • problematické pasáže metodiky a jak na ně
 • práce s délkou slabik
 • algoritmus oddělování hlásek ve slově 
 • rozdílné tempo a pokrok dětí – jak pracovat na více úrovních

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Cena webináře: 250 Kč

Mám zájem o kurz

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na Webinář I. a II., je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Pracujete s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledáte tipy pro zefektivnění práce? Jak v tomto případě Elkonina pojmout? Máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Připravili jsme pro vás praktické tipy a inspiraci k modifikaci metodiky. Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci pracující s dětmi s odlišným mateřským jazykem (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. a Mgr. Karolína Jarešová 

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google formulář)

Cena webináře: 250 Kč

Aktuální termíny: zde.

Mám zájem o kurz

Je určen pro absolventy základního kurzu, volně navazuje na webinář proběhlý v září a říjnu, je však možné jej absolvovat samostatně (absolvování předchozího webináře není podmínkou).

Cíl kurzu: Vedete trénink podle Elkonina a máte nějaké nejasnosti nebo dotazy? Rádi si poslechnete, co se jiným osvědčilo? Máte zájem o praktické tipy a podporu od zkušených lektorů? Cílem tohoto webináře je podpořit pedagogické a další odborné schopnosti lektorů při vedení tréninku podle Elkonina. Vytvoříme zde prostor pro další rozvoj, sdílení, načerpání inspirace a diskuzi nad vašimi otázkami.

 • nejčastější výzvy druhé poloviny tréninku (určování poslední hlásky ve slově, potíže se syntézou hlásek, rozdíly ve výkonech dětí, strop aktuálních možností dítěte)
 • jak zodpovědět otázky rodičů
 • lektor je taky člověk (sdílení zkušeností, kde hledat podporu)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Cena webináře: 250 Kč

Mám zájem o kurz

Je určen pro absolventy základního kurzu, je možné se zúčastnit i bez nutnosti absolvování předchozích webinářů.

Cíl kurzu: Předat začínajícím lektorům praktické tipy, jak zakončit trénink podle Elkonina s koncem školního roku a vyhodnotit jeho efektivitu. Na co nezapomenout, co rodičům doporučit. 

 • dosažená úroveň tréninku a rozbor výkonu dětí
 • komunikace s rodiči
 • konkrétní tipy na závěrečnou lekci 
 • vytipování adeptů na pokračování v dalším školním roce
 • nejčastější dotazy
 • novinky v oblasti Elkoninova tréninku 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google)

Cena webináře: 250 Kč

Pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny: zde.

Je určen pro absolventy základního kurzu, absolvování předchozích webinářů není podmínkou.

Cíl kurzu: Seznámit se specifiky dětí s významnými obtížemi v oblasti jazykových schopností a vývoje řeči ve vztahu k tréninku jazykových schopností podle Elkonina. Předat praktické tipy ohledně práce s těmito dětmi a reagovat na konkrétní problémy, se kterými se lektorky/lektoři potýkají.

Klíčové body setkání:

 • charakteristika dětí s neuro vývojovými poruchami, se kterými se v rámci tréninku dle Elkonina setkáváme
 • stanovení dosažitelných cílů, otázka zařazení dítěte do tréninku 
 • problematické pasáže tréninku pro zmíněné skupiny dětí a jak si s nimi poradit
 • diskuze, odpovědi na dotazy posluchačů

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové). Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení minimálně 5 let. 

Rozsah kurzu: 1,5 – 2 hodiny

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Alžběta Zemánková a Mgr. Karolína Jarešová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník (Google)

Cena webináře: 250 Kč

Pro realizaci webináře je potřeba minimálně 12 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši.

Aktuální termíny: zde.

Seminář v on-line prostoru je určen pro absolventy základního kurzu, kteří mají s vedením tréninku již osobní zkušenost.

Cíl kurzu: Zprostředkování nových poznatků, zkušeností a inspirace pro vedení tréninků podle Elkonina; posílení kompetencí lektorů v jejich praxi; odborný rozbor konkrétních situací s důrazem na hledání optimálních možností rozvoje každého dítěte v dané skupině; vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností, autoevaluaci a psychohygienu pedagogů.

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové), pracující s metodikou k programu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina.

Rozsah kurzu: 3 – 4 hodiny (podle počtu přihlášených osob)

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová 

Způsob vyhodnocení akce: evaluační dotazník (Google)

Cena setkání v online prostoru: 600 Kč, pro realizaci je potřeba minimálně 4 přihlášených účastníků. V případě nižšího zájmu vám nabídneme jiný termín, který se naplní, nebo vám vrátíme platbu v plné výši. Ze setkání nebude záznam.

Certifikát o absolvování vám přijde po semináři e-mailem. 

Aktuální termíny: 18.5.2024

Máte dotazy k metodice, vedení tréninku, potřebujete konzultovat metodický postup práce s konkrétním dítětem, pomoci najít odpovědi v souvislosti s Tréninkem jazykových schopností? Můžete využít konzultačních hodin – telefonicky, nebo přes videohovor. Ráda se Vám budu věnovat – ozvěte se na email karolinajaresova@gmail.com. Napište mi, co Vás zajímá a domluvíme se na konzultaci (i případně její délce). Po uhrazení faktury se spojíme. Těším se na Vás. 

Cena konzultace je:

30 minut: 350,-

60 minut: 550,-

Na konzultaci se můžete přihlásit zde

Konzultaci poskytuje Mgr. Karolína Jarešová – speciální pedagog-logoped, pracující v SPC pro děti s vadami řeči, od roku 2015 vede tým lektorů, pracujících s metodou Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina, úzce spolupracuje s autorkami metodiky. Má zkušenosti s dětmi bez obtíží, dětmi nadanými, dětmi s narušeným vývojem řeči i sluchovým postižením. 

 

Nevíte, na jaký kurz se přihlásit? Možná Vám pomohou informace zde

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v jejímž důsledku dochází ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání.

Změny týkající se našich kurzů:

 • Nadále nebudou akreditovány vzdělávací programy k prohlubování odborné
  kvalifikace
   (tzv. průběžné vzdělávání).
 • Pedagogičtí pracovníci jsou i nadále povinni si obnovovat, udržovat a doplňovat kvalifikaci. Tyto prohlubující či průběžné vzdělávací programy tak budou i nadále součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zůstanou důležitou složkou jejich profesního rozvoje.
 • Zároveň již není akreditace vzdělávacích programů prohlubujícího vzdělávání podmínkou
  pro čerpání finančních prostředků
   z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jan Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy.

Pro naše účastníky se nic nemění, kurzy Elkonin poběží stejným způsobem jako doposud.

Dle oficiálního vyjádření MŠMT lze na neakreditované kurzy čerpat finanční prostředky ze šablom OP JAK i z ONIV

Nově budou zaštítěny neziskovou organizací Iniciativa Elkonin z.ú.