Mgr. Jana Hýsková

Školní logoped s dlouholetou praxí


Místo konání tréninku: RC Maják Tanvald

Den a čas konání: úterky odpoledne
Počet lekcí tréninku: 1 lekce/týden
Nabízený formát: individuální trénink
Cílová skupina: děti s odkladem školní
docházky, cizinci, děti s vývojovou dysfázií, děti vyžadující logopedickou péči jako intervenční program, děti s potížemi v osvojování čtení a psaní, děti z málo podnětného prostředí, děti z běžné populace jako stimulační program
Věk dětí: 6 let a výše
Kontakty:

Tel. 607776314

email: j.hyskova@centrum.cz

Mgr. Hana Svobodová

Speciální pedagog, učitel na 1. stupni ZŠ, školní speciální pedagog, etoped.   


Místo konání tréninku: Liberec 5

Den a čas konání: čtvrtky, čas na domluvě 
Počet lekcí tréninku: dle domluvy a potřeb dítěte
Nabízený formát: individuální trénink
Cílová skupina: děti s odkladem školní
docházky, děti vyžadující logopedickou péči jako intervenční program, děti s potížemi v osvojování čtení a psaní, děti z málo podnětného prostředí, děti z běžné populace jako stimulační program
Věk dětíod 6 let
Kontakty:

email: sp.svobodova@seznam.cz