Mgr. Sylva Vespalcová, DiS.

Speciální pedagog – logoped


Místo konání:
Edova poradna, Borůvková 20, Brno
Den a čas:
dle domluvy
Počet lekcí:
individuálně
Nabízený formát:
individuální trénink
Cílová skupina: předškoláci, děti s odkladem školní docházky, děti s opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií
Věk dětí: od 5 let
Kontakty:

www.edovaporadna.cz

Bc. Marie Nejdlová

Jsem speciální pedagog v PPP Voroněžská v Brně. Dva roky jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole logopedické na Veslařské, kde jsem ve školním roce 2022/2023 vedla individuální i skupinové lekce Elkonina (vyškolena v roce 2021). V současné době jsem také zaškolena na Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (2023). Těším se na setkání! 🙂

Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Voroněžská, Voroněžská 5, 616 00 Brno
Den a čas: čas dle domluvy
Počet lekcí: 33 setkání
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: děti předškolního věku, děti s odkladem školní docházky, děti s narušenou komunikační schopností, děti s opožděným vývojem řeči, děti se specifickými poruchami učení
Věk dětí: 5 – 7 let
Kontakty:

Tel: +420 543 216 135 +420 775 211 793 + 420 702 162 054 Email: ppp@skolskykomplex.cz,  marie.nejdlova97@gmail.com

Mgr. Šárka Rotterová

Klinický logoped s komplexním přístupem a zkušenostmi jak s individuální, tak se skupinovou terapií. Certifikovaným lektorem pro rozvoj jazykových schopností dle Elkonina od roku 2021.

 

Místo konání: Zdravotní středisko Medispol, s.r.o. Makovského nám. 3147/2, 616 00 Brno, Ambulance klinické logopedie Mgr. Rotterová
Den a čas: dle domluvy
Počet lekcí tréninku: 33
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: děti s odkladem školní docházky, děti s vývojovou dysfázií, děti s opožděným vývojem řeči
Věk dětí: děti předškolního věku od 5 let, 1. třída ZŠ
Kontakty

Email: info@logopedierotterova.cz

Tel.: 608828304

Mgr. Michaela Plšková

Logoped ve zdravotnictví.

 

Místo konání:
Centrum Kociánka 
Den a čas: dle domluvy
Počet lekcí tréninku: 33
Nabízený formát: skupinová výuka
Cílová skupina: 
děti s oslabenými fonematickými schopnostmi (např. neurčí první hlásku ve slově, nevytleská slovo na slabiky, …), děti s dyslálií, opožděným vývojem řeči, s oslabenou verbální pamětí, děti jejichž rodiče jsou dyslektici, děti z cizojazyčného prostředí, děti s odloženou školní docházkou, všechny děti před vstupem do ZŠ jako stimulační program, děti, které mají problémy se čtením v prvních letech školní docházky
Věk dětí: 5 – 10 let
Kontakty:

Web: www.centrumkocianka.cz                                 

Email: michaela.plskova@kocianka.cz

Tel.: 770 193 364