Mgr. Marcela Sommer 

Jmenuji se Marcela Sommer, mám vystudovaný obor speciální pedagogiky na UPOL se státnicemi z logopedie a surdopedie. Již desátým rokem pracuji jako speciální pedagog v mateřské škole, rukou mi prošly, jak děti s kombinovanými obtížemi, očními obtížemi, úzce se specifikuji na děti s narušenou komunikační schopností, jak ve třídě pro děti s vadami řeči, tak individuální formou, pod mateřskou školou. Elkonin jsem absolvovala v roce 2017, od té doby jsem užívala metodu nárazově ve výuce. Od školního roku 2022/2023 jsem rozjela Kroužek, čistě vedený s metodikou Elkonina. V letošním školním roce 2023/2024 tedy pokračuji se stávajícími dětmi Elkoninem 2 a otvírám každým rokem dle zájmu nové skupinky Elkonin 1. Nadchl mne zájem dětí i rodičů o Elkonin, který opravdu systematicky rozvíjí oblasti, které pomáhají dětem usnadnit nástup do základních škol a pochopit zákonitosti českého jazyka pro usnadnění osvojení si čtení a částečně i gramatiky českého jazyka.
Pro zájem o Elkonin mě neváhejte kontaktovat, pokud to bude v mých časových možnostech ráda, s úsměvem a láskou se budu věnovat Vám a Vašim dětem. Těším se na společnou spolupráci.


Místo konání: Valašské Meziříčí, Krhová

Den a čas: Úterý 15:00-15:45, Středa 15:00-15:45, při naplněných skupinkách, dle domluvy
Počet lekcí: 33+42 navazující Elkonin 2
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: Děti předškolního věku, děti s narušenou komunikační schopností (Opožděný vývoj řeči, Dysfázie, Dyslálie…), nepozorné a hyperaktivní děti, děti z cizojazyčného prostředí, pro školní děti v prvních letech školní docházky.
Věk dětí: 5-8
Kontakty:

Email: marcelasommer@email.cz

Telefon: 605 070 860


Mgr. Klára Kachyňová

Klinický logoped

 

Místo konání: Mysločovice
Den a čas: úterý 15:30-16:15, úterý 16:30-17:15
Počet lekcí: 33
Nabízený formát
: skupinová výuka
Cílová skupina: Děti s narušenou komunikační schopností (fonetické a fonologické poruchy, vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči), poruchy pozornosti, děti v posledním roce předškolního vzdělávání, děti v prvním ročníku základní školy.
Věk dětí: 5 – 8 let
Kontakty

Email: logo.kachynova@gmail.com

Tel.: 739 264 643

web.: www.logopedie-kachynova.cz