Mgr. Denisa Konášová

Lektorka vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a magisterské studium ukončila na Masarykově fakultě v Brně v roce 2008. V roce 2013 složila atestační zkoušku v oboru klinické logopedie. V Současné době působí jako klinický logoped v ambulanci klinické logopedie. Zkušenosti má s dětmi a dospělými s narušenou komunikační schopností. Certifikovaným lektorem pro trénink jazykových schopností dle Elkonina se stala v roce 2021.


Místo konání: POLIKLINIKA JAROMĚŘ, Dr. E. Beneše 191, Jaroměř, 551 01

Den a čas: dle domluvy

Celkový počet lekcí: 33

Formát: skupinová výuka (3 – 5 dětí)

Cílová skupina: děti s narušenou komunikační schopností, děti s opožděným vývojem řeči, děti s vývojovou dysfázií

Věk: 5 – 8 let

Kontakty

www.logopediekonasova.cz

Email: denisakonasova@gmail.com

Tel.: 737 320 419