Iniciativa Elkonin z.ú.

Iniciativa Elkonin z.ú. je nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je šíření metody „Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina“ mezi odbornou a laickou veřejnost, podpora jejího rozvoje a její zpřístupnění co nejširšímu okruhu uživatelů a odborníků na území České republiky.

Účel je naplňován prostřednictvím vzdělávání lektorů, osvětové činnosti mezi odbornou a laickou veřejností, výzkumem a publikační činností a rozšířením mezi uživatele.

Náš tým

Naše služby

Výroční zpráva 2023