Bc. Martina Bebrová

Jsem učitelka z logopedické MŠ. Dětem
předškolního věku se již věnuji třicet let a od roku 2019 s dětmi předškolního
věku a s odkladem školní docházky procvičuji fonematický sluch podle metody
prof. D.B.Elkonina.

 

Místo konání: Ve vašem zařízení
Den a čas: dle domluvy
Počet lekcí tréninku: Předgrafémová etapa – 33
hodin.

Nabízený formát: skupinová výuka, individuální
trénink
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou děti od
pěti let. Velmi přínosný je Elkoninův trénink pro děti s odkladem školní
docházky, pro děti s narušeným vývojem řeči, pro cizince navštěvující naše
školy. Kurz Elkonin trénuje u dětí fonematické uvědomování a rozšiřuje jazykové
schopnosti dětí jako je: porozumění řeči, rozšíření slovní zásoby, vyjadřování,
komunikační dovednosti.
Věk dětí: od 5let.
Kontakty

Email: kulajdamb@seznam.cz

Mgr. Petra Janečková, Bc. Pavlína Vondrašová

Pracujeme ve speciální škole pro děti s mentálním postižením a poruchou autistického spektra, v odpoledních hodinách se věnujeme dětem se specifickými poruchami učení, ADHD a PAS.

Místo konání: Nám. Míru 63/I, Klatovy
Den a čas: dle domluvy
Počet lekcí tréninku: individuální                      Nabízený formát: skupinová výuka i individuální
trénink
Cílová skupina: předškolní děti, děti s odkladem školní docházky, žáci 1. ročníku s SPU, žáci s LMP
Věk dětí: 5 -8 let
Kontakty

Email: petrajanecek@seznam.cz, vondrasovap@seznam.cz 

Tel.: 603 972 279