Mgr. Věra Fixová

Speciální pedagog

 

Místo konání: Karlík
Den a čas: PO – ČT dopoledne 8-12h
Počet lekcí tréninku: výuka kopíruje školní rok září-červen
Nabízený formát: skupinová výuka
Cílová skupina:: skupina tří dětí – výuka Elkonina probíhá v kombinaci s FIE
Věk dětí: předškolní děti
Kontakty

e-mail: vera@fixova.cz

mob.: 603 195 940

web: www.feuerstein.cz


Mgr. Jana Králová Doušová

Speciální pedagog, školní logoped. Praxe s dětmi s kombinovanými vadami včetně dětí s poruchami autistického spektra,.. Mám 5 ti letý psychoterapeutický výcvik.


Místo konání: Poděbrady
Den a čas: od úterý 19. 9. 16.30
Počet lekcí: 33
Nabízený formát: skupinová výuka
Cílová skupina: děti s OŠD, vývojovou dysfázií,..
Věk dětí: předškolní a mladší školní věk
Kontakty:

Tel.: 606 155 830

E-mail: kralova-dousova@seznam.cz

Mgr. Helena Podpěrová

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii ns Univerzitě Karlově v Praze. Základní kurz Trénink jazykových schopností podle Elkonina jsem absolvovala v roce 2016. Navazující kurz s rozšířením pro děti se sluchovým postižením jsem absolvovala v roce 2021. Již 6 let pracuji jako učitelka v logopedické třídě v MŠ Holečkova.


Místo konání: Kladno

Počet lekcí tréninku: 33
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: Děti s narušenou komunikační schopností, s OŠD, s odlišným mateřským jazykem, s opožděným vývojem řeči, s rizikem vzniku poruch učení, se sluchovým postižením
Věk dětí: 5-7 let
Kontakty:

Email: helena.podperova@seznam.cz

Tel: 721484714

Bc. Natália Horejšová

Pracuji jako speciální pedagog na základní škole. Věnuji se reedukacím skupinovou a individuální formou. Neustále se snažím vzdělávat a aplikovat nové a zajímavé metody na míru potřebám dítěte.

Místo konání: Praha západ (Jesenice, Jirčany a okolí) Praha 4
Počet lekcí: Domluvou
Nabízený formát: skupinová výuka, individuální trénink
Cílová skupina: Předškolní věk, první stupeň základní školy, děti s SPU, děti se sluchovým postižením.
Věk dětí: 3-12 let
Kontakty: 

Email: natalia.horejsova@seznam.cz

Tel.: 602 104 738 

Mgr. Marková Veronika

Vystudovala jsem magisterský obor speciální pedagogika – poradenství na UJEP v Ústí nad Labem. Státnice mám z logopedie/surdopedie. Pracovala jsem v SPC v Praze, nyní pracuji jako učitelka MŠ a logopedický preventista – MŠ v Benátkách nad Jizerou. Získala jsem akreditaci v kurzech: Maxík, KUPOZ, KUPREV, HYPO, Grafomotorika dle PaeDr. Heyrovské, Metoda Dobrého startu, Neuro-vývojová stimulace (NVS)

Místo konání: Benátky nad Jizerou
Den a čas: termíny dle domluvy
Počet lekcí: dle domluvy
Nabízený formát: individuální trénink
Cílová skupina: předškolní děti, děti s odkladem školní docházky, děti v první třídě, ukrajinské děti, cizinci, děti s logopedickou vadou,
Věk dětí:  5-7 let
Kontakt: v.markov@seznam.cz