Pro zkušené lektory je připraven navazující kurz Reflektivní seminář pro uživatele metodiky, který je zaměřen na společné sdílení zkušeností, prohlubování znalostí a hledání efektivních způsobů práce ve vašich pracovních podmínkách. To vše v malé tvůrčí skupině, aby byl prostor pro zodpovězení všech dotazů. Reflektivní seminář je naplánován na 18.5.2024